Skiftet fra encellede til flercellede organismer

Skiftet fra encellede til flercellede organismer

Det er formålet for dette projekt at dokumentere overgangen fra sen Prækambrium til Nedre Kambrium i Nordøstgrønland ved hjælp af fossiler.

Baggrund

Livets udvikling fra encellede til flercellede organismer fandt sted i sen Prækambrium, og denne overgang i livets udvikling efterfulgtes af en voldsom eller eksplosiv ‘adaptive radiation’ i tidlig Kambrium.

Den sedimentære lagpakke i Nordøstgrønland indeholder fossiler, som demonstrerer denne overgang.

I sen Prækambrium findes aflejringer, der afspejler en voldsom nedisning (Snowball Earth), og den vigtige aflejring kaldet ‘Cap dolomite’ afslutter nedisningen. Lige efter nedisningen dukker de multicellede op.

Projektet

Det er formålet for dette projekt at dokumentere overgangen fra sen Prækambrium til Nedre Kambrium i Nordøstgrønland ved hjælp af fossiler. Dette vil ske gennem udførelse af feltarbejde på forudvalgte lokaliteter i Nordøstgrønland.

Lokaliteter


Feltarbejdet vil omfatte besøg til flere lokaliteter på Ella Ø:
(1) Området omkring Lauge Kochs hytte (Solitærbugt, Tømmerbugt og Bastionbugt)
(2) Antiklinalbugt
(3) en unavngiven lokalitet der findes langs kysten mellem Bastionbugt og Antiklinalbugt.
Et yderligere stop på nordøstsiden af Ella Ø kan indgå i programmet.

Ligeledes findes vigtige geologiske afsnit på den nordlige side af Kap Weber (Tillit kløft), Andrée Land, hvor også den yderst vigtige ‘Cap dolomite’ findes.

Den sidste lokalitet, vi ønsker at besøge, findes ved Brogetdal, Strindberg Land, hvor både sen Prækambriske og nedre Kambriske sedimenter forekommer.