Miljø- og klimaændringer i Østgrønland belyst ved havbundskerner

Miljø- og klimaændringer i Østgrønland belyst ved havbundskerner

Fokus på de seneste 4500 års klimaudvikling skal være med til at belyse de klima- og miljøændringer, der siden den første eskimoiske indvandring har haft indflydelse på den østgrønlandske befolknings- og kulturhistorie.

Ny viden

Formålet med projektet er gennem maringeologiske undersøgelser at tilvejebringe ny viden om ændringer i Østgrønlands klima og nyere geologiske historie.

Med udgangspunkt i geologiske data fra havbundskerner samt data fra geofysiske undersøgelser vil Grønlands klimahistorie og geologiske udvikling siden sidste istid blive belyst og relateret til fremtidige klimascenarier og klimamodeller.

I den forbindelse vil der blive fokuseret på de seneste 4500 års klimaudvikling for nærmere at belyse de klima- og miljøændringer, der siden den første eskimoiske indvandring har haft indflydelse på den østgrønlandske befolknings- og kulturhistorie.

Prøvetagninger

Projektet vil fokusere på maringeologiske undersøgelser af sedimentkerner indsamlet under Activ togtet langs Grønlands Østkyst for at tilvejebringe nye data om fortidige klima- og miljøændringer i området.

Der vil blive indsamlet op til 2 m lange havbundskerner med et kernetager udstyr monteret på skibet, og kernerne vil efterfølgende blive analyseret i København.

Under togtet vil der også blive indsamlet overfladeprøver med ’grab’ med henblik på indsamling af muslinger til studier områdets miljøændringer inden for de seneste 50 år.

Prøvetagning af havbundskerne

Prøvetagning fra’ Activ’ i 2008 ud for Mestersvig