Meiofauna i fjordsystemet

Marine bunddyr, specielt de højt specialiserede og ofte ukendte mikroskopiske former man finder mellem sandkornene i havbunden, kan byde på egne historier at fortælle om livets opståen og udvikling. Jeg arbejder på at forstå denne meiofauna’s udseende og funktion i relation til henholdsvis arv og miljø.

Hvis den rigtige havbund er til stede, så kunne Østgrønland byde på en meget rig og hidtil fuldstændigt uundersøgt meiofauna.

Del af Tredje Periode | Udføres af Katrine Worsaae,

Mere om "Meiofauna i fjordsystemet"

Meiofauna

Dette miniputsamfund kan præstere nogen af dyrerigets mest særegne tilpasninger i form af klæbeorganer med superlim, excentriske fimrehårs’frisurer’, unikke nervesystemer, og komplicerede livscykler.

Desuden forsøger vi stadig at afklare flere af disse besynderligt udseende dyregruppers opståen og rolle i dyrerigets evolution.

Jeg har studeret meiofauna fra mange steder på kloden - deriblandt også fra Nordøstpolyniet samt fra noget af verdens rigeste meiofauna sand ud for Disko ved Vestgrønland.

Undersøgelser i området

Det nordøstatlantiske havområde udfor Østgrønland er meget ungt og kendt for at være ret artsfattigt hvad angår større bunddyr og fisk.

Imidlertid indikerer de mange og unikke meiofauna arter, vi tidligere har fundet ud for Vestgrønland, at hvis den rigtige havbund er til stede, så kunne Østgrønland byde på en meget rig og hidtil fuldstændigt uundersøgt meiofauna.

Prøvetagninger

Jeg ved fra undervandsfotos taget i 2010 ved Ella Ø, at der på lavt vand findes nogle meget lovende sandområder med grovkornet, rent sand, som vi vil indsamle med snorkling eller en lille grabbe.

Ligeledes skulle kyststrækningen for dette togt også komme forbi flere sandstrande, hvilket ellers er en mangelvare på disse kanter. Ydermere vil det være muligt at tage prøver fra dybe huller i fjordene upåvirket af isskuring med forskellige indsamlingsredskaber fra Activ.

Analyser

Prøverne vil blive udsorteret under mikroskop ombord og de fundne dyr studeret og fikseret til videre detaljerede mikroskop- og DNA-undersøgelser i Købenahvn.

I tilfælde af unikke fund vil de kunne byde på egne historier at fortælle om livets opståen og udvikling, og alle fund vil derudover blive analyseret i sammenhæng med tidligere indsamlede prøver og dermed give et nyt billede af spredning, tilpasninger og udvikling af meiofaunaen gennem Nordatlanten.