Betingelser for dyrelivets udvikling på Jorden

Betingelser for dyrelivets udvikling på Jorden

For omkring 543 og 530 millioner år siden opstod mange nye og komplekse organismer som fx bløddyr, leddyr, hvirveldyr. Geologiske aflejringer og bjergartsprøver afslører de miljøændringer, som gav mulighed for denne udvikling - og dermed vores egen oprindelse.

Den Kambriske geologiske tidsalder begyndte med en eksplosion i diversitet og kompleksitet af dyrelivet på Jorden. 50 såkaldte rækker (bløddyr, leddyr, hvirveldyr etc.) udvikledes inden for ganske kort tid og gav ophav til alle nulevende dyrerækker.

I vores projekt vil vi fokusere på de miljøændringer, der gik forud for den Kambriske eksplosion, og som gjorde udviklingen af store og komplekse dyr mulig og stimulerede artsdannelse i havet.

Området

På Ella Ø og i det omgivende fjordkompleks findes velbevarede aflejringer fra den Ediacariske geologiske periode, som ledte op til den Kambriske eksplosion, og fra den forudgående Marinoiske globale istid.

Metode

Vi vil foretage feltstudier af de geologiske aflejringer på selve Ella Ø og i fjordkomplekset op mod Kap Weber, samt indsamle bjergartsprøver til videre studier.

Gennem studier af prøvernes geokemi og isotopkemi kan vi beskrive de miljøændringer, der gav mulighed for udviklingen af dyr - og dermed vores egen oprindelse.

Vi vil primært have behov for at rekognoscere ved gummibåd med simpelt geologisk feltudstyr. Vi regner med at hjembringe ca. 200 kg bjergartsprøver.

Området omkring Ella Ø

Området omkring Ella Ø