Arkæologiske undersøgelser af bopladser

Store kyststrækninger i Nordøstgrønland har ikke været systematisk kortlagt af arkæologer siden de omfattende undersøgelser, der i dette område blev udført i 1930’erne.

Alene af denne grund er der særdeles god grund til at foretage en arkæologisk rekognoscering af fjordlandskabet mellem Kong Oscars Fjord og Kejser Franz Joseph Fjord, idet vi i dag reelt ikke kender til de gamle bopladsers bevaringstilstand.

Problemstillingerne i udforskningen af Grønlands forhistorie er i dag nogle andre, end de var i 1930’erne, og vores metoder og kendskab til Grønlands forhistorie har forandret sig i sådan en grad, at det vil være særdeles relevant at rekognoscere og kortlægge områdets forhistoriske bebyggelse ud fra det stade, forskningen har nået i dag.

Med Activ som platform gives en sjælden mulighed for at få undersøgt et område, der ellers er meget vanskeligt tilgængeligt. Ombord på skibet vil der være en mindre motorbåd, der stilles til rådighed for rekognosceringsholdet.

Rekognosceringsområder

Tre områder er udvalgt til detaljeret rekognoscering, således at undersøgelsen dækker ressourceområder af ’yderkyst’ type såvel som ’mellemfjord’ og indlands biotoper. Denne fordeling af rekognosceringsområder gør det muligt, at vi får belyst alle sider af Inuits økonomi og årscyklus.

Fra Activ udføres rekognosceringen som dagsture, idet vi hurtigt kan blive transporteret til de udvalgte kyststrækninger, der efterfølgende undersøges til fods.

Nye bopladser beskrives i ord og skitsetegning, vi fotodokumenterer og foretager om muligt opmåling med GPS. Kendte bopladser genbesigtiges, og vi foretager beskrivelse og opmåling af eventuelt supplerende anlæg, ligesom eventuel erosion vurderes og registreres.

Fig. 1.: Områder udvalgt til rekognoscering

Fig. 1 Rekognosceringsomr.

A) Yderkyst med Scott Kelties Øer, B) Mellemfjord, området omkring Ella Ø samt C) Inderfjord, Kjærulfs Fjord eller Moskusoksefjord