Feltarbejde, forskning og forståelse

Videnskabens rolle, i ekspeditionssammenhæng, er at bibringe forståelse for vores omgivelser og deres indbyrdes samspil ved at opsøge og analysere fænomener, hvor de er opstået. Ekspeditionens forskere vil bidrage til en bredere formidling af deres aktiviteter i fjordsystemet og resultater.