Kirsten Seestern Christoffersen

Kirsten Seestern Christoffersen

Jeg deltager i Activ’s ekspedition til Kong Oscars Fjord i Nordøstgrønland for at undersøge hvilke planter, invertebrater, mikroorganismer og fisk der findes i søer og damme i området, og hvordan deres indbyrdes relationer er.

Lidt populært sagt: Hvem æder hvem, hvornår og hvordan? Resultaterne vil blive brugt sammen med tilsvarende undersøgelser fra bla. Zackenberg og Pearyland og kan hjælpe til at forstå, hvordan den sårbare arktiske økologi reagerer på forurening og klimaforandringer.

Titel Professor i Biologi | Født 1956
Deltager i Tredje Periode | Projekt på ekspeditionen Livet i ferske damme og søer | Website

Curriculum Vitae

Arbejdsområde

Ansættelse
Professor på Ferskvandsbiologisk Laboratorium, KU Karriere DKLektor i Akvatisk Økologi, Ferskvandsbiologisk Laboratorium, KU, 1995-2009
Adjunkt i Ferskvandsbiologi, KU, 1991-1095
Forsker ved Int. Agency for 14C Determination, Vandkvalitetsinstituttet, 1989-1991

Udland
Gæsterforsker på Université Laval, Quebec, Canada, 2010-11
Gæsteunderviser på University Center of Svalbard, Norge, ca. 1 mdr/å siden 2003
Gæsteforsker ved University of Otago, Dept. of Zoology, New Zealand, 1995-96
Gæsteforsker ved Oregon State Univer- sity, Dept. of Oceano¬gr., USA, 1992.
Gæsteforsker ved Universitetet i Oslo, Afd. For Lim- nologi, Norge, 1989 Scholarship på Max-Planck Institute für Limnologie, Plön, Germany, 1986.

Forskningsprofil
Akvatisk økologi – hvilket omfatter dynamik af planktonpopulationer i søer langs klima- og næringsstofgradienter, interaktioner med fisk og vandplanter, fødebiologi, kvantificering af mikrobiel aktivitet, analyser af biologiske strukturer og evaluering af fødekædeinteraktioner samt økologiske implikationer af tosiske cyanobakterie-opblomstringer og forekomster af pesticider i søer og drikkevand.

Uddannelse

Cand. Scient. (1985) i Biologi,
Licientiat/Ph.d. (1990) i Ferskvandsøkologi fra Københavns Universitet (KU)

Udvalgte produktioner og publikationer

76 publikationer i internationale tidsskrifter med referee-system,
5 bogkapitler til internationale bøger,
20 publikationer/rapporter på Engelsk og 39 tilsvarende på dansk.