Jens Fog Jensen

Jens Fog Jensen

“Området mellem Kong Oscars Fjord, og Kejser Franz Joseph Fjord har ikke været undersøgt af arkæologer siden 1930’erne, og det er derfor et stort ønske at foretage fornyede rekognosceringer i denne - i arkæologisk forstand - hvide plet på Grønlandskortet.”

Titel Ph.d. i Arkæologi Deltager i Anden Periode | Projekt på ekspeditionen Arkæologiske undersøgelser af bopladser | Samarbejder med Mariane Hardenberg,

Curriculum Vitae

Arbejdsområde

Kronologisk oversigt
2009 Projektseniorforsker, Nationalmuseet
2006 Post. Doc. Nationalmuseet
2005 Arkæolog Museet på Kroppedal
2005 Videnskabelig medarbejder Sila, Nationalmuseets Center for Grønlandsforskning 2005: Redaktør for Sydsjællands Museum Vordingborg.
2005 Ekstern lektor, Ilisimatusarfik, (Grønlands Universitet).
2005 Ph.d. i forhistorisk Arkæologi

Forskningsprojekter
Siden 2008 Kampen om vejret. Historisk-arkæologiske undersøgelser af tyske og danske vejrstationer fra Anden Verdenskrig i Nordøstgrønland. Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland / Nationalmuseet Nordlige Verdener v. Augustinus Fonden

2006-2008 Stenaldereskimoernes bosætning i Jordens nordligste landskab, Rumlige analyser af den forhistoriske bebyggelse i Peary Land og Nordøstgrønland. Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.

1994-1997 Leder af “Sydostbut Projektet - ændringer i boligform og socialstruktur i forhistorisk tid i Sydostbugten, Vestgrønland”. Deltagere fra Universitetet i Tromsø, Norge, Københavns Universitet, Danmark og fra grønlandske lokalmuseer. Bevilling fra Nordiske samarbejdsnævn for humanistisk forskning (NOS-H).

Uddannelse

2005 Ph.d. i Forhistorisk Arkæologi, Københavns Universitet.
1992-1993 Internationaliserings stipendium. Memorial University of Newfoundland, Canada. Archaeology Unit.
1986-1993 Københavns Universitet, cand.phil. i Forhistorisk Arkæologi.

Udvalgte produktioner og publikationer

1 Monografi
7 videnskablige artikler / peer reviewed
11 populære publikationer og rapporter