Røntgen-Laserpistol også kaldet HH-XRF
På togtet til Ella Ø har vi en håndholdt røntgen pistol med.Tais W. Dahl 2. august 2011

Røntgen-Laserpistol også kaldet HH-XRF

På togtet til Ella Ø har vi en håndholdt røntgen pistol med, der kan måle indholdet af de mest hyppigt forekommende grundstoffer.

Skrevet af Tais W. Dahl | 02 August 2011
Kategori Videnskab | Periode Første Periode

Mere om "Røntgen-Laserpistol også kaldet HH-XRF"

Instrumentet bestråler prøven med røntgen stråling, der absorberes og udsender røntgen fluoresens (XRF), karakteristisk for hvert grundstof. Røntgenpistolen bruges flittigt i industriel sammenhæng, for at måle metal-legeringer og madvarer, men det er første gang vi har et sådan apparat med i felten.

Instrumentet er blevet kalibreret hjemmefra, hvor vi til stor overraskelse fandt, at vi kunne måle en række grundstoffer med glimrende præcision og nøjagtighed. De kemiske målinger forventes at give et praj om hvilke sedimentprøver er beriget i jern og dermed afsløre, om sedimenterne er udfældet i iltfri havvand. Vi forventer også at afsløre, om kalstensprøver har været omdannet after aflejring.

Desuden har vi set, at det faktisk er muligt at måle indholdet af spormetallet molybdæn i sorte skifre. Hvis vi finder molybdænrige sedimenter vil det tyde på, at oceanerne indeholdt væsentlige mængder O2 - og dermed en habitat for højerestående livsformer. Vi samler prøver og analyserer dem hjemme i laboratoriet, for at finde ud af om røntgen pistolen giver os de rette, uforstyrrede prøver.