Per Kirkeby

Per Kirkeby

“Det er en fortsættelse af et livslangt projekt med at skildre det arktiske landskab med en kunstners øjne og redskaber. Det særlige er, at jeg undersøger det med den ene fod i videnskaben, så at sige. Det er en intern dialog mellem kunstneren og den geolog, der også bor inde i mig.”

Titel Billedkunstner og geolog | Født 1938, Aars
Deltager i Første Periode | Samarbejder med Arne Fremmich,

Curriculum Vitae

Arbejdsområde

Kirkebys maleri kan betragtes som en art geologisk undersøgelse af kunstens substans, hvor kunst og natur bliver parallelle fænomener.

“Jeg selv er geolog af uddannelse, og de første mange års udforsken af forholdet med den rent deskriptive notering af landskabets strukturer er gledet over i en optagethed af de ikke-”faste” elementers ”farvning” af det geologiske billede. Det er en intern dialog mellem kunstneren og den geolog, der også bor inde i mig.

På de sidste fem ekspeditioner har Minik Rosing været den virkelige geolog. I tre omgange har jeg på det sidste været i Nordøstgrønland med tegneblok og radér plader, og dette landskab er ideelt for mit foretagende. Det er stort og markant og har efterladt spor i mange geologtegninger af forskellig slags.”

Uddannelse

Kirkeby studerede 1957-64 geologi ved Københavns Universitet. Dette førte ham i 1960’erne ud på flere ekspeditioner, bl.a. til Grønland.

Ikke mindst har deltagelsen i Eks-skolen 1962 været med til at forme hans kunstopfattelse ud over den naturvidenskabelige baggrund. Sammen med kunstnerkollegerne Paul Gernes, Peter Louis-Jensen og Bjørn Nørgaard udforskede han de nye udtryksmuligheder, som popkunst, happening og minimalisme frembød.

Sideløbende med de billedkunstneriske eksperimenter, der genremæssigt spændte fra maleri og grafik til installation, aktion og skulptur, arbejdede han med lyrik og kunstfilosofisk essayistik, og siden 1968 har han lavet en række film.

Anerkendelser

Medlem af Det Danske Akademi siden 1982. Æresborger af Aars, 1999.

Udvalgte produktioner og publikationer

Billedkunst
Blandt Kirkebys mange udsmykningsopgaver er det mægtige loftsmaleri på Det Kongelige Biblioteks udlånsbro (1999), bronzeskulpturer til Bundesratsgelände i Berlin (2000), et lofts- og vægmaleri på 500 m2 i det nye Auditoriehus ved Aarhus Universitet (2001), bronzerelieffer til Operaen i København, murstensskulptur i Ørestad og vægmalerier i Geologisk Museum (alle 2004).

Desuden har han lavet kapitelbilleder til Lars von Triers film Breaking the Waves (1996) og scenografi til New York City Ballets opsætning af Svanesøen i 1999.

Mange af Kirkebys arbejder findes i byen Aars (hvor han blev æresborger i 1999), bl.a. på Vesthimmerlands Gymnasium og i Museumscenter Aars, hvis nye bygninger (1999) han har tegnet sammen med arkitekten Jens Bertelsen (f. 1956); samarbejdet har også resulteret i den store murstensskulptur på Kimbrertorvet (1995).

Udgivelser
Bog: “Billedforklaringer” (1968)
Digtsamling: “Copyright” (1966)
16-mm-film: “Dyrehaven — den romantiske skov” i samarbejde med Jørgen Leth (1970)