Filmen

Filmen

Ligesom forskerne og kunstnerne tager på ekspedition for at afdække nye vidder inden for deres felt, vil også filmen have et nysgerrigt og oplevelystent afsæt. For hvordan skabes ny viden? Og hvad kan netop dette område fortælle os om livet, verden og os selv?

Ambition

Som filmskabere har vi i sinde at behandle denne ekspedition med lige så stor vægt og lige så stort patos som de to andre væsentlige ekspeditioner, der er gået forud for denne: søsættelsen af Noahs ark og Columbus’ sejlads over Atlanten med det gode skib Santa Maria. Det er jo brandærgerligt, at de ikke er optaget på film. Men denne ekspedition vil – med vores hjælp – skrive sig ind i en tradition af skelsæt- tende sørejser i verdenshistorien.

Nysgerrighed

Både videnskabsmændene, kunstnerne og filmholdet vil rejse op til de nordøstgrønlandske fjorde med en række ubesvarede spørgsmål angående verdens skabelse: Hvordan opstod denne verden? Hvad er det, vi har skabt? Hvor kommer kreativiteten fra? Det handler om skaberglæde, nysgerrighed og vor civilisations ønske om vækst, fremdrift og opmåling.

Kultur vs natur

Vi vil forcere ismasserne og komme ind i et nyvågent landskab. Vores skonnert er tungt bevæbnet; vi flytter et stykke højt avanceret kultur midt ud i den mest betagende natur. Den menneskeskabte hurtighed og effektivitet vil gå i direkte clinch med en mystisk, undvigende og svært flirtende natur. Under isen er nye formationer ved at dukke op. Søer fulde af ukendt liv vil for første gang blive besøgt og undersøgt af mennesker.

Mødet med undergangen

Der florerer visse forhåbninger blandt de deltagende arkæologer om, at vi vil finde bopladser, som ingen før har kendt til. Et næsten ukendt nomadefolk har langt før inuitterne kunnet overleve på denne storslåede kyststrækning, og dette folks levevis vil være interessant at studere. Kan vi drage ved lære af disse primitive fangstfolk? Vil disse bopladser rumme spor af forestillinger om at stå ansigt til ansigt med snarlig undergang?

Og i dag, hvor indlandsisen i både smukke og voldsomme billeder svinder væk, hvordan kan vi bedst registrere vores eget forfald? Både i tekniske måleenheder og i kunstneriske udtryk? Vil vi med dumdristig nysgerrighed nærme os denne verden af smeltende isbjerge, desperate moskusokser og en bestand af isbjørne, som får mindre og mindre plads? Hvordan vil dette møde gå?

De tre afsnit

For at gengive den særlige oplevelse der vil være ombord for hver af de tre holdsammensætninger, lader vi tre forskellige instruktører lave hver sit afsnit. I forhold til hvordan de enkelte hold er fordelt, arbejder filmen med en løs struktur omkring:

1) livets opstandelse

2) kulturens udvikling

3) fremtiden

En opdagelsesrejse

Filmen er fascineret af muligheden for at bruge ekspeditionen som en opdagelsesrejse ind i videnskaben, kunsten og menneskets søgen efter mening. Mennesket har altid søgt ud til verdens ende for at forstå os selv, og dette grundforskningsprojekt ind i uopdaget land med en gruppe af højt begavede fortolkere - kunstnere og videnskabsmænd - tilbyder en storslået ramme for en stærk visuel og narrativ undersøgelse af verdens oprindelighed og evige forandring.
Vi som filmskabere har en ambition om - gennem denne nærmest apokalyptiske rejse - at skabe en humoristisk roadmovie med dybde og kant, udspillende sig på en tremastet ishavsskonnert på vej mod verdens ende.

Alternativ forsknings- og kunstformidling

Filmen giver publikum mulighed for at tage med pionererne ud på denne ekstraordinære opdagelsesrejse ind i ukendt territorium. Styrken i den filmiske formidling af Activ projektet er netop, at det er store videnskabelige filosofiske spørgsmål, der behandles inden for en meget konkret ekspeditionsramme og formidles gennem levende sansende mennesker, hvis drivkraft, virkelyst og ekspeditionslyst vi som publikum kan relatere til og leve os ind i. Oplevelsen er i billeder. Mennesket er en begrænset brik i de kraftfulde omgivelser. Vi er alle i samme båd.

Lad eventyret begynde!


For nærmere information kontakt venligst producer Michael Haslund-Christensen på haslundfilm@gmail.com.