Videnskab

Videnskabens rolle i ekspeditionssammenhæng er at opsøge og analysere fænomener, hvor de er opstået. Forskere måler, vejer og fortolker. De bibringer forståelse for vores omgivelser og deres indbyrdes samspil, en nærmere forståelse af livet på jorden - og i sidste ende vores egen rolle i det store puslespil.

Mere om "Videnskab"

Dokumentation

Menneskets forståelse af sig selv og sine omgivelser er baseret på oplevelser, tolkning og gengivelser.

Under feltarbejdet indsamler forskere materiale til analyser, og de gør optegnelser.

Dertil kan feltarbejdet i sig selv være en vigtig kilde til forståelse. At opleve og behandle essensen af ens forskning, hvor den naturligt forekommer, giver mulighed for et ufiltreret indtryk.

Videnskabelig eventyrlyst

Forskningsprojekterne ombord er alle pilotprojekter, båret af nysgerrighed og frihed til at undersøge netop det, den enkelte finder interessant i dette særlige område.

Hvad laver vi?

Vi bevæger os i et forhistorisk landskab og samler vidnesbyrd fra en svunden tid.

Vi borer ned og indsamler prøver fra både aktivlaget og den underliggende permafrost, og vi søger at afdække klima-ændringernes effekt på økosystemer – og økosystemernes effekt på jordens klima.

Vi forsker i livets udvikling og springet fra encellede til flercellede organismer, og vi leder efter spor af de allerførste mennesker på Grønland.

Vi dykker ned under is- og havoverfladen og indsamler, som de første mennesker nogensinde, meiofauna fra netop dette sted på jorden, og vi suser højt til himmels i vores flyvende gummibåd (FIB) og besøger fjerne ferskvandssøer og damme i fjordsystemet for at undersøge mangfoldigheden af arter i steder helt uberørt af mennesker.