Sponsorer

Hovedsponsor for Nordøstgrønlands-ekspeditionen 2011 er Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond. Uden denne støtte, ville ekspeditionen være umulig at gennemføre.

Hovedsponsor

Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond blev stiftet i 1995 af Skibsreder Carsten Brebøl, som var født d. 6/2-1946.

Carsten Brebøl tjente sin formue ved aktiviteter indenfor handel, fast ejendom og søfart.

Ved sin død d. 1/9-1997 efterlod Carsten Brebøl sig ikke livsarvinger og Fonden var derfor indsat som hans universalarving.

Fonden blev oprettet og fungerer fortsat som en almennyttig fond. I Fondens fundats havde Carsten Brebøl specificeret hvilke formål Fonden kan støtte. Disse formål afspejler Carsten Brebøls almene interesser for dansk sprog og kultur og hans natur- og dyreglæde.

Legater
Fonden uddeler hvert år samlede legater på mellem 2 og 10 mio. kroner.  Legater er bl.a. ydet til Frilandsmuseet, Herregårdsmuseet Gl. Estrup, Vikingeskibsmuseet (hvor Fonden var hovedsponsor for ”Havhingsten af Glendalough”s sejlads til Irland), Jagt- og Skovbrugsmuseet, Refugiet Fuglsang (koncerter), Landbohøjskolen (forskning) og til en række bogudgivelser og andre aktiviteter.

Fonden fungerer med glæde og stolthed som hovedsponsor for Nordøstgrønland Ekspeditionen 2011.

Bestyrelse
Fondens nuværende bestyrelse er Hanne Brebøl Thorsen, Lars Waaler og Klaus Vilstrup (formand).

Øvrige sponsorer

Dr. Frederik Paulsen, Ferring, har ligeledes ydet ekspeditionen en betragtelig støtte.

Reder: Volkwin Marg har stillet skibet Activ til rådighed til kostpris.

Revision København forestår ekspeditionens regnskab m.v.

Kongsberg Maritime forestår undervandskamera og lys.

Brüel & Kjær forestår hydrofon til lydoptagelser under vand.

Ursuit bidrager med dykkerudstyr og overlevelsesdragter/sejlertøj