Kunst

Kunstnernes rolle på de gamle, tværfaglige ekspeditioner var at illustrere landet og særlige fænomener, såsom nordlys, is- og stenformationer samt lokalbefolkningernes levevis og udseende i en tid, hvor fotografiet endnu havde sine begrænsninger. I dag er deres rolle ganske anderledes.

Mere om "Kunst"

Dokumentation

Kunstnernes arbejder på ekspeditionerne blev tidligere ikke opfattet som kunst, men derimod betragtet ud fra deres videnskabelige formål som dokumenter og redskaber for forskningen. Resultaterne indgik i etnografiske, meteorologiske og geologiske samlinger.

Kunstnere og forfatteres deltagelse i ekspeditioner har derfor gennem tiden haft afgørende betydning for formidlingen af ekspeditionsaktivitet og ekspeditionsresultater til et bredt publikum blandt befolkningen.

Dette har gennem tiden styrket og bidraget til en øget interesse for de naturvidenskabelige fag, såvel som for kunsten og litteraturen.

Inspiration

I dag er kunstnernes rolle i ekspeditions-sammenhæng ikke længere hægtet op på dokumentation af det videnskabelige arbejde. Dertil har vi fået andre metoder og redskaber.

Kunstnerne er derimod ombord for selv at lade sig inspirere til egne arbejder - af et unikt område, af situationen, af rejsen og, måske, også af det arbejde og de opdagelser, som forskerne gør sig.

På den måde kan vi håbe på en gensidig inspiration kunsten og forskningen imellem. Måske mødet kan åbne nye verdener op for den enkelte, som kan udmønte sig i nye former, nye fortællinger, nye tanker?

Formidling

Ekspeditionen tilbyder kunstneren en enestående mulighed for at få udfordret sanserne. Håbet er, at oplevelsen vil vække lysten til at formidle oplevelserne videre til omverden - i billeder, tekst, tegninger - og på den måde invitere os alle med ombord på eventyret.