Ekspeditionens ledere

Kaptajn Jonas Bergsøe er ekspeditionsleder ombord Activ, mens de to andre initiativtagere, professor Minik Rosing og billedkunstner Per Kirkeby, har ansvaret for sammensætningen af henholdsvis forskere og kunstnere, sidstnævnte med assistance fra Tal R og Erik Steffensen.

Trekløver

Ekspeditionen er foranlediget af et samarbejde mellem Rosing, Kirkeby og Bergsøe. Jonas Bergsøe er den overordnede ekspeditionsleder for hele togtet med ansvaret for alt ombord Activ. Bergsøe har mange års erfaring som kaptajn og var desuden ekspeditionsleder ombord Activ på Danmarksekspedtionen til Nordøstgrønland i 2008.

Landbaserede aktiviteter

Der er udnævnt 3 ansvarlige ekspeditionsledere med flerårig felterfaring for samtlige landbaserede aktiviteter i kerneperioden. De ansvarlige ekspeditionsledere for landbaseret aktivitet:

Første Periode: Minik Rosing
Anden Periode: Jens Fog Jensen
Tredje Periode: David A. T. Harper

Med hele 22 feltprojekter i Grønland bag sig er Minik Rosing yderst erfaren og bekendt med områdets vilkår, gaver og udfordringer. Det samme gælder for Jens Fog Jensen og David A. T. Harper, som begge har mange landbaserede ekspeditioner bag sig.

Det er ekspeditionslederens ansvar at sikre ekspeditionen de bedst mulige resultater under hensyntagen til deltagernes sikkerhed og de omgivende vilkår.

Ekspeditionsdeltagernes ansvar

På ekspeditionen lægger vi stor vægt på, at deltagerne har et højt fagligt og kvalitativt niveau. Det er centralt, at der er stor tillid til, at de deltagende kunstneriske, kulturelle og videnskabelige personligheder vil benytte den mulighed, som ekspeditionen giver, i deres videre arbejde.

For videnskaben er der i vid udstrækning tale om pilotprojekter, som kan afstedkomme længerevarende forskningsprojekter.

For kunst og kulturelle aktiviteter gælder at kun tre deltagere tidligere har oplevet dette helt enestående område. De tre er Jørn Riel, Per Kirkeby og Volkwin Marg, og den indflydelse dette møde har haft på henholdsvis forfatteren, kunstneren og arkitekten har i hvert enkelt tilfælde afledt processer og resultater, der er til glæde og gavn for os alle.

Den enkelte ekspeditionsdeltager er den bedste garant for et kvalitetsbåret produkt og formidling deraf. Således varetager hver enkelt deltager sin indsats og indestår for kvaliteten heraf.