Tredje Periode

1. - 11. september. I tredje og sidste kærneperiode vender deltagerne blikket mod fremtiden og fortiden på samme tid. Fra encellede organismer over biodiversitet i dyrerigets evolution til nutidens menneskes møde med urnaturen indfanget i fortælling, billedkunst og arkitektur.

Mere om "Tredje Periode"

Kunstnere

Den kunstneriske og kulturelle dimension udgøres af forfatter og billedkunstner Erik Steffensen, billedkunstner Ann Lislegaard samt arkitekt Bjarke Ingels, der udtrykker følgende on deres deltagelse:

“Igennem de henved 100 år, hvor Nordøstgrønland har ladet sig se og beskrive af opdagelsesrejsende, er vi forsynet med beretninger fra verdens største naturpark. Udfordringen i menneskets møde med urnaturen er vel næppe noget sted i verden mere tilstedeværende end her. Alt og intet synes nærværende i samme nu.

Som billedkunstnere, arkitekt, fotograf og forfatter giver rejseformen, turen på Activ of London, en sjælden mulighed for at viderebringe nye erfaringer fra området. Kunstnerisk set er rejsen med sejlskibet en unik mulighed for at lade håndværk, æstetik og menneskelig kunnen forme et eget udsagn.

Det er vores ønske at lade dette komme til udtryk i nye arbejder - vel vidende at det er glæden, der er drivkraften i ethvert forsøg på at indramme det sublime i landskabet - også det indre.”

Forskere

Det videnskabelige felt er sammensat af professor David Harper, professor Svend Stouge, professor Kirsten Christoffersen, seniorforsker Naja Mikkelsen og lektor Katrine Worsaae.

Det fælles projekt mellem Harper og Stouge følger en rød tråd fra første kerneperiode med Rosing og Dahl. Der tages ligeledes udgangspunkt i livets tidlige udvikling. Arbejdstitlen er “Ændringen af livet fra sen Prækambrium til nedre Kambrium”, og projektet omhandler tiden for udvikling fra encellede til flercellede organismer. Der vil i forbindelse med feltarbejdet hjemtages fossiler til analyse og belysning af denne overgang.

Et uddrag af Christoffersens projekteskrivelse med fokus på ferskvandsbiologi i smeltevandssøer: “Formålet med projektet, er flersidet. Det omfatter biodiversitet, dvs. at skrive hvilke planter, invertebrater, mikroorganismer og fisk der findes i disse oftest meget næringsfattige og uberørte arktiske økosystemer samt fysiologiske aspekter, dvs. hvordan de er tilpasset det barske miljø med bl.a. 10 måneders islægning, lidt lys og et koldt miljø.”

Worsaae er zoolog ved Københavns Universitet og arbejder på at forstå meiofauna’s udseende og funktion ud fra ‘arv og miljø’. Miniputsamfund af meiofauna kan præstere nogle af dyrerigets mest særegne tilpasninger i form af klæbeorganer med superlim, excentriske ‘fimrehårsfrisurer’, unikke nervesystemer og komplicerede livscykler. Worsaae søger at afklare flere af disse besyndeligt udseende dyregruppers opståen og rolle i dyrerigets evolution.

Naja Mikkelsen er marin-geolog ved GEUS og arbejder med klimaforskning. Med Activ har hun mulighed for at indsamle marine havbundskerner i de smalle nordøstgrønlandske fjordsystemer, hvor store forskningsskibe ikke kan komme. De uforstyrrede sedimentkerner kan give et indblik i klima- og miljøændringer i fjordsystemerne de sidste 4.500 år, hvor der har været mennesker i Grønland.

Filmhold

Instruktør Janus Metz påmønstrer Activ sammen med fotograf Adam Philp. Sidste del af dokumentarserien handler om fremtiden.