Anden Periode

18. august - 1. september. Anden Periode vil være præget af dialog mellem arkæologer, økosystem-eksperter, kunstmalere og fotografer om livsbetingelser, stor stilhed og kulturens udvikling.

Mere om "Anden Periode"

Kunstnere

Maleren Tal R. og maleren Daniel Richter er begge gæsteprofessorer ved Dusseldorf Kunstakademi. Med deres forskellige udtryk repræsenterer de hver en spændende og nutidig vinkel på et kunstnerisk ekspeditionsindhold.

Kunstfotograf Per Bak Jensen vil ligeledes deltage i anden kerneperiode. Per Bak Jensen udtrykker flg.:
”I mit arbejde er jeg er nu nået til det punkt, hvor jeg har brug for at opsøge områder, der indeholder stor stilhed. Indlandsisen og isbjerge er begyndt at dukke op.”

Arkitekt og forfatter Volkwin Marg vil deltage i første uge af anden kerneperiode.  Volkwin Marg er ejer af Activ.

Forskere

Arkæologerne Jens Fogh Jensen og Mariane Hardenberg fra hhv. Nationalmuseet i København og Nationalmuseet i Nuuk vil dokumentere historiske bopladser i området. Dels dem man har et kendskab til fra Treårs-ekspeditionen, dels søger de at finde ikke kendte bopladser fra stenalderen. Det er en kærkommen mulighed for Nationalmuseet at kunne foretage et arkæologisk pilotprojekt forud for planlagte omfattende udgravningsarbejder.

Morten Rasch og Bo Elberling vil arbejde i samme område som arkæologerne:
” Der er gode muligheder for synergi med Jens Fog Jensens projekt, dels da der formentlig vil være behov for besøg i land på stort set de samme lokaliteter, dels fordi der formentlig kan opstå en god faglig dialog vedr. livsbetingelser imellem vores økosystem-specialister og Jens Fog Jensen, og dels fordi vi praktisk vil kunne hjælpe Jens med blandt andet opmålingsopgaver – og vice versa.”

Videnskabelig leder af forskningsstation Zackenberg, Morten Rasch, vil arbejde med et moniteringsprogram, der ser nøje på biodiversitet og klimaudvikling. Centralt for Elberlings arbejde er mindst én boring per lokalitet på 3-4 meters dybde med henblik på at indsamle prøver fra både aktivlaget og underliggende permafrost.

Filmhold

Filmklipper og instruktør Daniel Dencik vil arbejde tæt med filmfotografer Martin Munch og Valdemar C. W. Leisner og pilot Jeppe Møhl, sidstnævnte to deltager i hele perioden. Dencik skal lave dokumentarseriens andet afsnit med fokus på kulturens udvikling.