Første Periode

4.-18. august 2011. De syv deltagere på første kerneperiode vil supplere hinanden med så forskellige tilgange som: Billedkunst, Fortællerkunst, Digtning, Tegneseriekunst og beretningen om jordens overgang til det miljø som udgjorde rammen for udviklingen af dyr og mennesker.

Mere om "Første Periode"

Kunstnere

Det kunstneriske afsæt er præget af Per Kirkebys deltagelse. Kirkeby er assisteret af Arne Fremmich, som har bistået med et antal større arbejder inden for billedkunst og skulptur.

Forfatteren Jørn Riel har en stærk tilknytning til området, og netop dette område er centralt for flere af hans bøger. Således er det også med udgangspunkt i Ella Ø og Lauge Kock, at Riel i 1953 som 22-årig stifter sit første kendskab med fjordsystemet og de herboende fangstfolk.

Tegneserietegneren Hervé Tanquerelle tegner i dag Jørn Riels Grønlands-skrøner, og to album omhandlende Nordøstgrønland er udkommet i 2010.

Digter, dramatiker og forfatter Peter Laugesen er et unikt bidrag til den kunstneriske og kulturelle sammensætning, der spænder særligt vidt på dette første togtben.

Forskere

Minik Rosing og Tais W. Dahl foretager feltarbejde og indsamlinger, der kan bidrage til forståelsen af de miljøændringer på jorden, der er forudsætningen for livet, som vi kender det i dag. Der arbejdes således med den geokemi og isotopkemi, der dokumenterer de miljøændringer, som var grundlaget for dyrenes og dermed menneskets opståen.

Filmhold

Filminstruktør Michael Haslund-Christensen krydsede indlandsisen i 1988 i Nansens fodspor og producerede en film om det. Siden dengang er mange erfaringer høstet, og Michael vil nu i samarbejde med filmfotograf Torben Forsberg, der gennem en årrække har filmet i alle egne af kloden, yde sit til en fantastisk filmoplevelse omhandlende nationalparken, fjordsystemet og ekspeditionen.