Activ ankommet til Grønlands SØ-Kyst
Activ sydøstgrønlands ekspedition 2014 Følg den her under blog

Activ ankommet til Grønlands SØ-Kyst

Activ, besætning af søfolk og forskere er kommet indenfor isen og er allerede igang med at afprøve udstyr og tage landet ind. Jeppe Møhls F.I.B. (Den flyvende gummibåd) slår sine folder og viser sit værd som Activs flyvende spydspids.

Østfjord ved Tingmiarmiut’s nedlagte vejrstation blev anduvet i let tåge på starten a fjerde døgn efter Reykjavik. Fantastisk indsejling, næsten ingen pakis men spredte isbjerge der spøgelsesagtigt trådte frem af tågen som giganter fra en anden tid.

At kortplotter, som oftest på de breddegrader, var ude af trit med virkeligheden (ca. 2450 meter) biddrog til eventyret så at den sidste del af rejsen gennemførtes ved hjælp af visuelle observationer (og dybdemåler). En ren svir i det vindstille landskab. Siden vores ankomst har der været travlt ombord såvel som i land. Rig til multibeam (hydrografisk opmåling), Hydraulisk spil til: Hav sediment kernetager, Grab, Vandprøver samt til målinger af salinitet og temperatur. Dertil davits til ekstra jolle og naturligvis til Jeppes vandflyver.

Netop Jeppes vandflyver og formålet med den har, for mig, været det mest spændende at se frem til. Tanken var at man fra flyveren kunne se en sø ovenfra, lande på den og lave et tværsnitsopmåling af vanddybden og sidst men vigtigst; fra flyveren tage en søkerne fra 10-12 meters dybde.

På papiret så det nogenlunde tilforladeligt ud, hvis det også kunne lade sig gøre i virkeligheden ville det være afgørende for potentialet for hvad man kunne udføre med Activ på en planlagt circumpolar ekspedition.

I går, i første hug, lykkedes det som planlagt og fly samt Jeppe og Kurt kom tilbage med en 2.5 meter økerne mindre end 3 timer efter at de var lettet. Så kan myggene bare komme an -og det gør de desværre også i tusindvis, nyis i fjorden til trods. Det er vel tidligt på sæsonen, og vi har områder med tung vinter-is i fjordene, der endnu ikke har sluppet sit tag. Da forholdende ser ud til at være væsentligt bedre 70sm nordpå, er det forventningen at forlægge hertil og så returnere, hvis der er tilstrækkelig bedring.

I dag blev der bunkret vand fra en nærliggende kilde og afholdt skydeøvelser med besætningen mens affald blev afbrændt med en behørig mængde diesel.

Det var er dejligt afbræk, flere af dem.