Fisk

Fisk

At fange fisk på Ekspeditionen er en spændende todelt størrelse. Nogle fangster består er sjældne arter, som bliver mærket og konserveret af Jeppe Møhl, der efterfølgende bringer dem med sig hjem til undersøgelse og bevaring på Zoologisk Museum. Andre er ganske almindelige fisk, som gør sig uhyre godt på grillen.

Skrevet af Activ Ekspeditionen 2011 | 04 September 2011
Kategori Activ | Periode Anden Periode

Mere om "Fisk"